Đối tác chính

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Imperial College London

King’s College London

Viện công nghệ liên bang Thụy sĩ

Đại học Oxford

Đại học Melbourne