Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ

Giới thiệu Nhóm hệ thống y tế di động

Nhóm Hệ thống Y tế di động (Mobile Health Systems) tại Viện công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH Zürich) quan tâm đến nhiều loại sáng kiến ​​nghiên cứu để cải thiện dịch vụ và ứng dụng công nghệ di động vào y học (mHealth). Chúng tôi phát triển các hệ thống, thiết bị, phương pháp hiệu quả và cá nhân hóa để có thể sử dụng được bởi bất kỳ ai cho việc chăm sóc y tế tại giường bệnh. Ví dụ, chúng tôi đang nghiên cứu các cảm biến mạnh mới, có thể thu nhỏ và gắn vào các thiết bị đeo được để theo dõi liên tục. Một trong những trọng tâm nghiên cứu của chúng tôi là các phương pháp và chiến lược hợp nhất cảm biến linh hoạt để loại bỏ các dữ liệu gây nhiễu thành công. Thiết bị đo sinh trở kháng đeo được mà chúng tôi đã phát triển cho dự án VITAL sử dụng các cảm biến chuyển động để ghi nhận chuyển động của người dùng và loại bỏ tín hiệu gây nhiễu trong quá trình đo liên tục. Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu các thuật toán để sử dụng thiết bị này trên lâm sàng.

Đội ngũ nhân viên Nhóm Hệ thống Y tế di động

Giáo sư, Tiến sĩ Walter Karlen

Giáo sư Hệ thống Y tế di động

Elias Wicki

Sinh viên cao học

Abhilash Guru Dutt

Sinh viên cao học

Michaela Verling

Sinh viên cao học

Giới thiệu

Giáo sư, Tiến sĩ Walter Karlen

Walter là Giáo sư làm việc ở nhóm Hệ thống y tế di động (Mobile Health Systems) tại Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH Zürich) Định hướng nghiên cứu của ông là phát triển các hệ thống y tế tự động và cá nhân hóa để có thể sử dụng tại giường bệnh. Trong dự án này, Walter điều phối việc phát triển các kỹ thuật và chịu trách nhiệm thiết kế nghiên cứu và thẩm định thiết bị y tế. Thỉnh thoảng ông cũng tham gia vào quá trình phát triển công nghệ như thiết kế điện tử hoặc lập trình phần sụn (firmware).

Giới thiệu

Elias Wicki

Trong thời gian học thạc sĩ chuyên ngành thiết kế, chế tạo, vận hành, và ứng dụng robot tại Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH Zürich), Elias bị thu hút bởi các hệ thống nhúng (embedded systems) và các ứng dụng đa năng của chúng. Anh đã có được trải nghiệm đầu tiên của mình với các hệ thống nhúng trong lĩnh vực hệ thống máy bay siêu nhỏ. Dự án VITAL là dự án đầu tiên của Elias tham gia với nhóm Hệ thống y tế di động. Elias làm việc trên thiết bị đo sinh trở kháng di động cùng với các thành viên của nhóm Hệ thống Y tế di động tại ETH. Trong dự án này, anh tập trung vào nghiên cứu cách làm cho các phép đo trở kháng sinh học trở nên mạnh hơn khi bệnh nhân di chuyển và dó đó làm tăng độ tin cậy của thiết bị đo sinh trở kháng.

Giới thiệu

Abhilash Guru Dutt

Abhilash hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật y sinh tại TU-Delft. Anh ấy đã thiết kế phần cứng điện tử cho thiết bị đo sinh trở kháng đeo được và đang viết phần mềm phân tích và phần sụn.

Giới thiệu

Michaela Verling

Michaela hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ về Khoa học và Công nghệ Y tế tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy sĩ (ETH Zurich), tập trung chủ yếu vào các công nghệ y tế và sức khỏe cộng đồng. Trong dự án này, cô đã tiến hành thử nghiệm thiết bị đo sinh trở kháng trên tình nguyện viên khỏe mạnh ở Zurich và hiện đang tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu thử nghiệm cùng với nhóm nghiên cứu của OUCRU ở Việt Nam. Ngoài ra, cô còn tham gia vào việc quản lý và phân tích dữ liệu.