Phục hồi chức năng sau khi bệnh nặng

Những bệnh nhân hồi phục sau cơn nguy kịch thường bị tàn tật lâu dài. Dự án VITAL  sử dụng các công nghệ mới để hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân và ngăn ngừa tàn tật.

Thiết bị phục hồi chức năng

Chúng tôi đang làm việc với các kỹ sư trong nước để phát triển một thiết bị tập cơ đặc biệt, chi phí thấp để hỗ trợ việc phục hồi chức năng sớm trong các khoa hồi sức tích cực (ICU) ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế.

Chỉ đạo: Louise ThwaitesLinda Denehy

Công cụ phục hồi chức năng

Siêu âm tại giường có thể được sử dụng để đo kích thước cơ nhưng cần bác sĩ siêu âm có kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu để đạt được kết quả chính xác. Dự án VITAL đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng thực hiện siêu âm cơ, giúp việc siêu âm nhanh hơn và dễ dàng hơn. Siêu âm cơ cũng sẽ giúp xác định những bệnh nhân có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc phục hồi chức năng.

Chỉ đạo: Linda DenehyAlberto Gomez

Giám sát phục hồi chức năng

Sử dụng các Thiết bị đeo được, đội ngũ dự án VITAL sẽ giám sát bệnh nhân trong quá trình phục hồi chức năng, nhằm dự đoán thời điểm an toàn để bệnh nhân được xuất ICU.

Chỉ đạo: Louise ThwaitesDavid Clifton

Tiến độ công việc

Ngày 24 tháng 8 năm 2020

Chúng tôi đang siêu âm đo kích thước cơ ở bệnh nhân lao màng não và uốn ván. Việc này sẽ cho phép chúng tôi quan sát được sự thay đổi kích thước khối cơ theo thời gian. Chúng tôi sẽ so sánh các thông số cơ đo được với sức khỏe và chức năng cơ của bệnh nhân khi xuất viện và theo dõi sự hồi phục của bệnh nhân. Đồng thời, chúng tôi đang sử dụng các hình ảnh siêu âm để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) giúp hỗ trợ cho việc siêu âm cơ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.