Đại học Oxford

Giới thiệu về Nhóm Tin học y tế tính toán

Nhóm Tin học y tế tính toán (Computational Health Informatics or CHI) có trụ sở tại Viện Kỹ thuật Y sinh, Oxford, Vương quốc Anh. Nhóm CHI tập trung nghiên cứu “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe”, còn được gọi là trí tuệ nhân tạo lâm sàng và là sự giao thoa giữa học máy và công nghệ thông tin y tế. Các thành viên của nhóm có cùng mối quan tâm nghiên cứu về học sâu, suy luận Bayes và các phương pháp liên quan.

Nhóm CHI có quyền truy cập vào một số bộ dữ liệu y tế ẩn danh lớn nhất thế giới, bao gồm các dữ liệu được thu thập bằng thiết bị đeo được và dữ liệu bệnh viện, với nhiều quy mô khác nhau từ các dữ liệu đa biến số (bao gồm cả các hệ gen học ẩn danh) đến dữ liệu tốc độ cao thu được từ các thiết bị y tế.

Các hệ thống được phát triển từ các nghiên cứu hợp tác của chúng tôi được sử dụng thường xuyên trong việc chăm sóc bệnh nhân của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh và để cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển. Trọng tâm mỗi dự án của chúng tôi là hợp tác lâm sàng. Các kỹ sư y sinh làm việc cùng với các bác sĩ lâm sàng để đảm bảo rằng mỗi dự án đều phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc bệnh nhân.

Đội ngũ nhân viên Nhóm CHI

Giáo sư. David Clifton

Giáo sư máy học lâm sàng

Tiến sĩ Heloise Greeff

Nghiên cứu viên sau tiến sĩ

Corinne Prescott

Quản lý nghiên cứu cấp cao

Tiến sĩ Tingting Zhu

Nghiên cứu viên RAEng

Tiến sĩ Jannis Hagenah

Nghiên cứu viên Sau tiến sĩ

Tiến sĩ Shadi Ghiasi

Nghiên cứu viên Sau tiến sĩ

Giới thiệu

Giáo sư David Clifton

David Clifton là Giáo sư chuyên ngành máy học Lâm sàng tại Khoa Khoa học Kỹ thuật của Đại học Oxford. Ông là nghiên cứu viên của Học Viện Kỹ thuật Hoàng gia và trưởng nhóm Tin học y tế tính toán (Computational Health Informatics – CHI). Nhóm nghiên cứu này tập trung vào việc nghiên cứu các biện pháp can thiệp trong chăm sóc y tế dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Giáo sư Clifton được đào tạo chuyên về kỹ thuật thông tin tại Khoa Khoa học Kỹ thuật; Nghiên cứu của ông tập trung vào việc phát triển các phương pháp máy học để theo dõi y tế cho các hệ thống phức tạp, với trọng tâm là các công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc y tế được triển khai trong Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh. Nghiên cứu của giáo sư Clifton đã được trao 26 giải thưởng và học bổng, trong đó có giải thưởng Grand Challenge của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Kỹ thuật Vương quốc Anh, đây là giải thưởng cá nhân hỗ trợ chiến lược dài hạn cho chín “nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực chăm sóc y tế”. Năm 2018, nhóm nghiên cứu của ông gồm 27 nhà nghiên cứu đã mở một địa điểm nghiên cứu thứ hai ở Trung Quốc, với sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc. Nghiên cứu của ông đã được trao Giải thưởng Sáng tạo của Phó Hiệu trưởng trường vào năm 2018, đây là giải thưởng nhằm vinh danh các nghiên cứu liên ngành hàng đầu trong toàn trường Đại học Oxford. Vào năm 2019, Giáo sư Clifton đã hợp tác với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trong chương trình Chiến lược quốc tế lần đầu tiên của Wellcome Trust,  tập trung vào việc nghiên cứu chuyển giao các công nghệ chăm sóc y tế cho các quốc gia có nguồn lực hạn chế.

Bài báo khoa học

David đã công bố hơn 200 bài báo trên các tạp chí quốc tế được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia

Link Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=mFN2KJ4AAAAJ&hl=en&oi=ao

Link ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/David_Clifton

Các bài báo khoa học công bố gần đây:

  1. Abebe G, Zhu T, Prince J, Javed H, Kiyasseh D, Clifton D, Thwaites, Louise, Yen L, Le Van T,& van Doorn, HR, Le Nguyen Thanh N, Hung N, Truong K, Quang P, Tran D, Duong H, Hao N. (2020). Severity Detection Tool for Patients with Infectious Disease. Healthcare Technology Letters. doi: 10.1049/htl.2019.0030.
  1. Hoang MTV, Nguyen TA, Tran TT, Vu TTH, Le NTN, Nguyen THN, Le THN, Nguyen TTH, Nguyen TH, Le NTN, Truong HK, Du TQ, Ha MT, Ho LV, Do CV, Nguyen TN, Nguyen TMT, Sabanathan S, Phan TQ, Nguyen Van VC, Thwaites GE, Wills B, Thwaites CL, Le VT, van Doorn HR. Clinical and aetiological study of hand, foot and mouth disease in southern Vietnam, 2013-2015: Inpatients and outpatients. Int J Infect Dis. 2019 Mar;80:1-9. doi: 10.1016/j.ijid.2018.12.004. Epub 2018 Dec 11
  1. Anh NT, Nhu LNT, Van HMT, Hong NTT, Thanh TT, Hang VTT, Ny NTH, Nguyet LA, Phuong TTL, Nhan LNT, Hung NT, Khanh TH, Tuan HM, Viet HL, Nam NT, Viet DC, Qui PT, Wills B, Sabanathan S, Chau NVV, Thwaites L, Rogier van Doorn H, Thwaites G, Rabaa MA, Van Tan L. Emerging Coxsackievirus A6 Causing Hand, Foot and Mouth Disease, Vietnam. Emerg Infect Dis. 2018 Apr;24(4):654-662. doi: 10.3201/eid2404.171298
  1. Geoghegan JL, Tan le V, Kühnert D, Halpin RA, Lin X, Simenauer A, Akopov A, Das SR, Stockwell TB, Shrivastava S, Ngoc NM, Uyen le TT, Tuyen NT, Thanh TT, Hang VT, Qui PT, Hung NT, Khanh TH, Thinh le Q, Nhan le NT, Van HM, Viet do C, Tuan HM, Viet HL, Hien TT, Chau NV, Thwaites G, Grenfell BT, Stadler T, Wentworth DE, Holmes EC, Van Doorn HR. Phylodynamics of Enterovirus A71-Associated Hand, Foot, and Mouth Disease in Viet Nam. J Virol. 2015 Sep;89(17):8871-9. doi: 10.1128/JVI.00706-15. Epub 2015 Jun 17.

Giới thiệu

Tiến sĩ Heloise Greeff

Heloïse làm đề tài tiến sĩ tại nhóm Tin học Y tế Tính toán (Computation Health Informatics – CHI) của Khoa Khoa học Kỹ thuật thuộc trường Đại học Oxford. Trước khi lấy bằng tiến sĩ, Heloïse đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Saïd. Cô được tài trợ bởi Học bổng Rhodes danh giá của trường Đại học Oxford cho cả hai chương trình thạc sĩ này. Cô cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ đầu tiên được quỹ UNICEF tài trợ.

Công việc của Heloïse tập trung vào “Trí tuệ nhân tạo vì lợi ích xã hội”, với các ứng dụng điển hình trong việc cải thiện khả năng tiếp cận nước ở những quốc gia có thu nhập thấp, như ở vùng nông thôn Châu Phi và Bangladesh. Công việc của cô bao gồm việc xây dựng các thuật toán được kết hợp trong hệ thống “Bơm tay thông minh”, trong đó các hệ thống giám sát (dựa trên các chíp điện tử gắn trong điện thoại di động thông minh) được cài đặt trong tay cầm của máy bơm nước, để sử dụng ở các vùng nông thôn của các quốc gia hạn chế về tài nguyên. Nghiên cứu của cô đã đăng ký hai bằng sáng chế, và thành lập “Fundifix”, một công ty phi lợi nhuận ở vùng nông thôn Kenya, hoạt động dựa trên các cảnh báo từ Bơm tay thông minh, sử dụng các thuật toán theo dõi sức khỏe dự đoán của Heloise, để thực hiện bảo trì máy bơm trước khi bơm bị hư hỏng – điều này rất cần thiết, bởi vì các làng nông thôn thường phụ thuộc vào một bơm nước bằng tay duy nhất, và nếu không có bơm này thì phải sử dụng các nguồn nước không an toàn (chẳng hạn như nước ao và nước sông). Công việc của Heloïse trong dự án Đổi mới là sẽ áp dụng công nghệ máy học vào những đổi mới trong các đơn vị chăm sóc hồi sức tích cực.

Bài báo khoa học

Heloïse đã công bố nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, được thẩm định bởi Hội đồng chuyên gia

Link Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Yq61sEMAAAAJ&hl=en&oi=ao
Link researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Heloise_Greeff

Các bài báo được công bố gần đây

  1. Greeff H, Manandhar A, Thomson P, Hope R, Clifton D. “Distributed Inference Condition Monitoring System for Rural Infrastructure in the Developing World”. IEEE Sensors Journal. 2018 19(5):1820-1828. https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2882866
  2. Colchester FE, Greeff Marais H, Thomson P, Hope R, Clifton, DA. “Accidental infrastructure for groundwater monitoring in Africa”. Environmental Modelling & Software, 2017(91): 241-250. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.01.026

Giới thiệu

Corinne Prescott

Corinne tham gia nhóm Tin học Y tế Tính toán (Computational Health informatics – CHI) và dự án Đổi mới, vào tháng 1 năm 2020. Corinne có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành nghiên cứu. Trước đây, cô làm điều phối và quản lý hành chính các nghiên cứu, trợ lý cá nhân và làm việc trong lĩnh vực nhân sự và đào tạo. Cô từng làm quản lý các nhóm nghiên cứu trong Bộ phận Khoa học Y tế tại Đại học Oxford. Nhiều năm trước đó, cô đã có kinh nghiệm nghiên cứu sau đại học trong việc phát hiện bệnh rối loạn tâm thần giai đoạn đầu và các đối tượng có nguy cơ cao.

Giới thiệu

Tiến sĩ Tingting Zhu

Tiến sĩ Zhu lấy bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học Oxford. Tiến sĩ Zhu là giảng viên cơ hữu của Khoa Khoa học Kỹ thuật, và là một nghiên cứu viên của chương trình kỹ thuật cho nghiên cứu phát triển của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering – RAEng). Cô là cũng là nghiên cứu viên tại Trường Cao đẳng St Hilda và là giảng viên chuyên ngành kỹ thuật của Trường Cao đẳng Mansfield, Oxford.

Mối quan tâm nghiên cứu của Tiến sĩ Zhu là học máy cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe và cô đã phát triển các phương pháp xác suất để biện luận các dữ liệu y khoa chuỗi thời gian. Công việc của cô liên quan đến việc phát triển các phương pháp máy học để tìm hiểu các dữ liệu bệnh nhân phức tạp, tập trung chủ yếu vào suy luận Bayes, học sâu và các ứng dụng cho các quốc gia đang phát triển.

Google Scholar profile: https://scholar.google.co.uk/citations?user=fjGMIl0AAAAJ&hl=en

Research Gate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Tingting-Zhu-13

Giới thiệu

Tiến sĩ Jannis Hagenah

Jannis Hagenah là Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Oxford làm việc trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo trong y tế. Trước đó, anh là nghiên cứu viên tại Viện hệ thống nhận thức và robot, Đại học Lübeck, Đức, nơi anh làm luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Floris Ernst. Anh đã tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật Y tế của trường Đại học Lübeck. Trong quá trình học tập, anh còn làm việc tại Đại học Giao thông Tây An, Trung Quốc và tại Công ty Dräger, Đức.

Trọng tâm nghiên cứu của anh là phát triển  các phương pháp học máy trong lĩnh vực y tế. Anh quan tâm đến việc học biểu diễn, tổng hợp dữ liệu, suy luận nhân quả và học sâu trên dữ liệu nhỏ, và chứa nhiều yếu tố gây nhiễu. Các phương pháp của anh được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phân tích hình ảnh y tế và can thiệp có sự trợ giúp của máy tính đến robot y tế, phân tích cảm biến thông minh và robot trong công nghiệp. Bên cạnh công việc nghiên cứu, Jannis rất quan tâm đến việc chia sẻ kiến ​​thức và chuyên môn của mình trong các khóa học, hướng dẫn và làm các hội thảo về học máy và trí tuệ nhân tạo.

Giới thiệu

Tiến sĩ Shadi Ghiasi

Shadi lấy bằng Tiến sĩ tại Khoa Kỹ thuật Thông tin của Đại học Pisa, Ý trong chương trình học bổng nghiên cứu Marie Curie của Horizon 2020 (dự án AffecTech). Trong thời gian học tiến sĩ, cô là nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Máy tính của Đại học Oxford. Trọng tâm của đề tài nghiên cứu tiến sĩ của cô là phát triển các phương pháp xử lý tín hiệu để định lượng dữ liệu cảm biến sinh lý và điều chỉnh các thuật toán học máy để đánh giá các rối loạn sức khỏe tâm thần. Shadi tham gia nhóm CHI với vai trò là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ để phát triển các công nghệ chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Giới thiệu về Nhóm OHSCAR

Nhóm Hợp tác nghiên cứu hệ thống y tế Oxford (The Oxford Health Systems Research Collaboration – OHSCAR) hỗ trợ tăng cường các nghiên cứu về hệ thống y tế với các đơn vị hợp tác ở các quốc gia có nguồn thu nhập thấp và trung bình. Nhóm OHSCAR hỗ trợ các nhà khoa học ở Oxford và các đồng nghiệp ở các quốc gia có nguồn thu nhập thấp và trung bình tạo ra kiến ​​thức mới và nâng cao năng lực nghiên cứu hệ thống y tế toàn cầu đồng thời thúc đẩy chuyển giao kiến ​​thức hai chiều giữa Oxford và các quốc gia có nguồn thu nhập thấp và trung bình.

Tăng cường hệ thống y tế là chìa khóa để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững mới của tổ chức Liên Hợp Quốc thông qua việc bao phủ chăm sóc y tế chất lượng cao toàn cầu. Nhóm OHSCAR có trụ sở tại Oxford được dẫn dắt bởi Giáo sư Mike English, Tiến sĩ Chris PatonTiến sĩ Jake McKnight. Nhóm có chuyên môn trong nghiên cứu đa ngành, chủ yếu tập trung nghiên cứu các thách thức bị lãng quên trong việc cải thiện hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em ở các bệnh viện tuyến quận huyện. Các nghiên cứu điển hình bao gồm: phát triển một phương pháp tiếp cận hệ thống y tế thực hành dài hạn ở các bệnh viện ở Kenya để cải thiện chất lượng chăm sóc y tế; đánh giá độ bao phủ hiệu quả chăm sóc trẻ sơ sinh và vai trò lãnh đạo và quản lý của các điều dưỡng, đây là vai trò đặc biệt quan trọng nhưng hay bị lãng quên; việc triển khai và những khó khăn trong việc triển khai sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử và tiềm năng của các công cụ đào tạo ứng dụng công nghệ di dộng vào y tế (LIFE).

Đội ngũ nhân viên nhóm OHSCAR

Tiến sĩ Chris Paton

Trưởng nhóm Tin học Y tế toàn cầu

Tiến sĩ Jacoub McNight

Nghiên cứu viên sau tiến sĩ

Giáo sư Mike English

Giáo sư Nhi khoa và sức khỏe trẻ em quốc tế
Trưởng nhóm Hợp tác nghiên cứu hệ thống y tế Oxford (OHSCAR)

Giới thiệu

Tiến sĩ Chris Paton

Tiến sĩ Chris Paton là Trưởng nhóm Tin học Y tế Toàn cầu tại Đại học Oxford. Nhóm nghiên cứu của ông nghiên cứu cách thức sử dụng các công nghệ y tế số mới như hồ sơ bệnh án điện tử (EHR), các ứng dụng công nghệ di động vào y tế (mHealth) và các kỹ thuật học máy mới để cải thiện chăm sóc y tế.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Vương quốc Anh, ông chuyển sang lĩnh vực tin học lâm sàng và làm việc với vai trò là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Đổi mới Y tế Quốc gia ở New Zealand và sau đó quay trở lại Vương quốc Anh và làm việc tại Đại học Oxford. Ông nhận được tài trợ nghiên cứu của khoa tin học lâm sàng của Vương quốc Anh vào năm 2018 và trở thành nghiên cứu viên chính thức của Parks College, Oxford vào năm 2019.

Ông là nghiên cứu viên chính cho dự án Hướng dẫn cấp cứu trong các trường hợp khẩn cấp – LIFE (Life-saving Instruction for Emergencies)). LIFE là một nền tảng đào tạo mô phỏng trên điện thoại thông minh, sử dụng một môi trường bệnh viện ảo để giả lập các trường hợp cấp cứu y khoa để đào tạo nhân viên y tế. LIFE được ra mắt vào tháng 4 năm 2019 và hàng nghìn nhân viên y tế ở Châu Phi hiện đã tải và cài đặt LIFE. Tiến sĩ Paton hiện đang chỉ đạo một thử nghiệm lâm sàng cho nền tảng này ở Kenya do GCRF tài trợ. Bấm vào đây để xem đài BBC phỏng vấn về dự án.

Tiến sĩ Paton hợp tác nghiên cứu nhiều dự án quốc tế quy mô lớn bao gồm NEST360, một sáng kiến ​​trị giá 50 triệu bảng Anh nhằm cung cấp các công nghệ mới và đào tạo để cải thiện chăm sóc trẻ sơ sinh ở Châu Phi và một dự án Đổi mới do Wellcome Trust tài trợ tại Việt Nam nhằm phát triển và triển khai một loạt các các thiết bị giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trong các đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) ở Đông Nam Á.

Ông hiện đang hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oxford cùng với Giáo sư Niall Winters tại khoa Giáo dục và Giáo sư Mike English tại khoa Y Nuffield. Ông cũng tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên cho chương trình thạc sĩ Y tế quốc tế và Y học nhiệt đới.

Tiến sĩ Paton đã từng là nhà tư vấn y tế kỹ thuật số cho Chính phủ New Zealand và Ủy ban lộ trình thịnh vượng (Pathways for Prosperity Commission). Ông đồng sáng lập và điều hành nhóm công tác truyền thông xã hội của Hiệp hội tin học y tế quốc tế (IMIA) và hiện đang điều hành nhóm làm việc mã nguồn mở của IMIA. Ông là phó tổng biên tập của “Tạp chí y tế kỹ thuật số” (nhà xuất bản Sage) và “BMC: Tin học y tế và ra quyết định”. Ông còn là chuyên gia đánh giá về các chủ đề y tế kỹ thuật số cho các tạp chí khoa học bao gồm Nature, PLOS One, JAMIA, JMIR, ANZJPH và là chuyên gia xét duyệt tài trợ cho Hội đồng nghiên cứu y khoa của Vương quốc Anh, Hội đồng nghiên cứu của Na Uy. Ông cũng là người sáng lập và biên tập của Diễn đàn tin học y tế (Health Informatics Forum), một cộng đồng học tập chuyên nghiệp trực tuyến cung cấp các khóa học, hội thảo và thảo luận trực tuyến miễn phí với hơn 11.000 chuyên gia tin học y tế trên khắp thế giới.

Giới thiệu

Tiến sĩ Jacob McKnight

Jacob McKnight là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ với đam mê nghiên cứu về hệ thống y tế và cải cách y tế. Sau khi làm việc cho tổ chức Bác sĩ không biên giới, Medecins Sans Frontieres (MSF), ông đã nhận bằng tiến sĩ tại Trường Kinh doanh Said trong lĩnh vực quản lý bệnh viện ở Ethiopia. Ông đã ứng dụng lý thuyết tổ chức và kinh doanh để đưa ra những quan điểm mới cho các vấn đề y tế công cộng.

Jacob chỉ đạo lĩnh vực nghiên cứu nhân học trong nghiên cứu Dịch vụ Y tế Cung cấp cho Trẻ sơ sinh (HSD-N). Ông đồng thời cũng chỉ đạo một dự án do ESRC tài trợ nhằm tìm hiểu các biện pháp kiểm soát và phòng chống nhiễm khuẩn ở Kenya và cách ứng phó với mối đe dọa đề kháng kháng sinh (AMR). Jacob cũng là nghiên cứu viên chính trong một dự án do quỹ Gates tài trợ nhằm xây dựng một ứng dụng giúp người dân Kenya tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm rẻ hơn và tốt hơn.

Giới thiệu

Giáo sư Mike English

Mike English là một bác sĩ nhi khoa được đào tạo tại Vương quốc Anh. Ông đã làm việc tại Kenya hơn 20 năm với sự hỗ trợ tài chính từ các chương trình nghiên cứu của tổ chức Wellcome. Công việc của ông thường tập trung vào Sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em, và giải quyết các vấn đề của dịch vụ y tế và hệ thống y tế. Ông làm việc trong Chương trình Nghiên cứu KEMRI-Wellcome Trust (KWTRP) với sự hợp tác với Bộ Y tế Kenya và nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Công việc của ông chủ yếu tập trung vào việc cải thiện dịch vụ chăm sóc tại các bệnh viện tuyến quận ở Châu Phi.

Công việc nhóm nghiên cứu của ông bao gồm: dịch tễ học lâm sàng (bao gồm phát triển các hướng dẫn quốc gia, dựa trên bằng chứng để chăm sóc trẻ em và trẻ sơ sinh bị bệnh nặng, các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu quan sát); nghiên cứu triển khai (bao gồm các thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm và nghiên cứu phương pháp hỗn hợp) và nghiên cứu hệ thống y tế (nghiên cứu định tính về hành vi của nhân viên y tế và các nhà quản lý cũng như đánh giá lại về lực lượng y tế). Ông đồng lãnh đạo Nghiên cứu Hệ thống Y tế của KWTRP và thành lập nhóm Hợp tác nghiên cứu Hệ thống Y tế Oxford (OHSCAR). Gần đây Mike đã giúp thành lập một nhóm chuyên hướng dẫn đào tạo dựa trên mô phỏng bằng cách sử dụng trò chơi trên điện thoại di động và thực tế ảo (https://oxlifeproject.org/).

Chương trình nghiên cứu được tài trợ năm 2013-2018 của Mike đã thiết lập Mạng lưới thông tin lâm sàng Kenya (CIN). CIN làm việc với 15 bệnh viện và tập trung vào việc tạo ra dữ liệu thường quy chất lượng cao. CIN đang nghiên cứu cách cải thiện dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện trên quy mô lớn, sử dụng dữ liệu tổng hợp để thử nghiệm các can thiệp có phản hồi và tìm hiểu sự khác nhau trong thực hành. Các công việc chính khác hiện nay bao gồm một dự án kéo dài 4,5 năm về cách cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ sơ sinh bị bệnh, mở rộng việc đo lường mức độ bao phủ hiệu quả và nhân rộng các phương pháp tiếp cận để nêu ra những thách thức trong việc cung cấp hiệu quả dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng và việc đổi ca (nếu có)

Mike thường xuyên đưa ra lời khuyên cho chính phủ Kenya và Tổ chức y tế thế giới (WHO) về các vấn đề liên quan đến sự sống còn của trẻ em và trẻ sơ sinh cũng như chất lượng của hệ thống y tế. Mike là thành viên của Ủy ban y tế toàn cầu Lancet về Hệ thống Y tế chất lượng cao trong kỷ nguyên SDG (https://www.hqsscommission.org/).