DỰ ÁN VITAL

Dự án ứng dụng công nghệ tại khoa hồi sức tích cực ở Việt Nam (VITAL)

DỰ ÁN VITAL

Cải thiện chăm sóc bệnh nhân nặng bằng các công nghệ mới

DỰ ÁN VITAL

Dự án ứng dụng công nghệ tại khoa hồi sức tích cực ở Việt Nam (VITAL)

DỰ ÁN VITAL

Cải thiện chăm sóc bệnh nhân nặng bằng các công nghệ mới

Về Chúng tôi

Dự án ứng dụng công nghệ tại khoa hồi sức tích cực ở Việt Nam (VITAL) là một dự án đa ngành, được tổ chức Wellcome Trust tài trợ trong chiến lược Đổi mới để nâng cao chất lượng y tế, nhằm thực hiện những đổi mới trong các đơn vị hồi sức tích cực (ICU) ở những quốc gia có nguồn lực hạn chế. Dự án được thực hiện dưới sự hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học OxfordImperial College London (ICL)King’s College London (KCL)Viện công nghệ liên bang Thụy sĩ (ETH Zurich) và Đại học Melbourne. Nhóm nghiên cứu sẽ làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới tại Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp cơ sở khoa học cho việc ứng dụng các kỹ thuật y sinh và trí tuệ nhân tạo trong diễn giải các dữ liệu sinh lý và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng trong điều trị các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng phổ biến nhất (sốc sốt xuất huyết, sốc nhiễm trùng huyết, uốn ván, lao màng não).

Xem thêm

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện chăm sóc bệnh nhân nặng bằng các công nghệ mới

Con số quan trọng

Ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp

75%

dân số thế giới

hiện đang sinh sống

0.3-1.3

Bác sĩ

trên 1,000 người

0.1-2.5

giường ICU

trên 100,000 người

08

triệu người

có thể được cứu sống mỗi năm nếu hệ thống y tế có chất lượng cao

Đối tác