Dự án VITAL họp thường niên trực tuyến đầu năm 2021
15.01.2021

Dự án VITAL họp thường niên trực tuyến đầu năm 2021

Vì tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu và những quy định hạn chế đi lại, buổi họp thường niên của dự án VITAL năm 2021 đã được tổ chức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom trong 3 ngày liên tiếp, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021. Tất cả các thành viên và ban cố vấn của dự án VITAL đã tham dự buổi họp trực tuyến này để trình bày tiến độ của từng nghiên cứu trong dự án, thảo luận và lên kế hoạch để đạt được những mục tiêu của dự án trong năm thứ 2. Mặc dù đại dịch Covid 19 đã gây ra nhiều trở ngại cho việc quản lý và tuyển bệnh nhân vào nghiên cứu, nhưng các thành viên dự án đã nỗ lực để dự án tiến triển tốt. Buổi họp thường niên đã kết thúc tốt đẹp và thực sự là một cơ hội tốt để tất cả các thành viên dự án cập nhật tiến độ và cùng nhau đưa ra nhiều ý tưởng nghiên cứu mới.