Hỗ trợ bác sĩ lâm sàng và Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng

Thiếu nhân viên được đào tạo chuyên sâu có thể là rào cản đối với việc chăm sóc tốt những bệnh nhân nặng. Để hỗ trợ nhân viên y tế ở những quốc gia có nguồn lực hạn chế, dự án VITAL đang phát triển các công cụ hỗ trợ bác sĩ lâm sàng bằng cách sử dụng máy học, học sâu và dữ liệu thu thập được từ việc theo dõi sinh lý bệnh nhân và hình ảnh siêu âm tại giường.

Hỗ trợ ra quyết định trong điều trị bệnh nhiễm trùng huyết

Chúng tôi đang phát triển một công cụ cho phép xác định sớm sốc nhiễm trùng, để giúp nhân viên y tế can thiệp điều trị bệnh sớm.

Chỉ đạo: Louise Thwaites và David Clifton

Hỗ trợ ra quyết định trong điều trị bệnh sốt xuất huyết

Chúng tôi đang phát triển các công cụ hỗ trợ ra quyết định lâm sàng để dự đoán những bệnh nhân có nguy cơ bị sốt xuất huyết nặng và sốc sốt xuất huyết bằng cách sử dụng dữ liệu từ việc theo dõi sinh lý bệnh nhân và dữ liệu thu được từ các cảm biến đeo, được thiết kế chuyên biệt để theo dõi bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết.

Chỉ đạo: Pantelis Georgiou, Bernard Hernandez PerezSophie Yacoub

Hỗ trợ ra quyết định trong điều trị bệnh uốn ván

Chúng tôi đang phát triển một công cụ hỗ trợ ra quyết định lâm sàng để phát hiện sớm rối loạn hệ thần kinh thực vật ở bệnh nhân mắc bệnh uốn ván

Chỉ đạo: Louise Thwaites và David Clifton

Hỗ trợ ra quyết định trong chẩn đoán hình ảnh

Dự án VITAL đang sử dụng công nghệ học sâu để phát triển các công cụ hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng ít kinh nghiệm thực hiện đánh giá siêu âm tim và phổi tại giường.

Chỉ đạo: Sophie Yacoub, Reza Razavi and Alberto Gomez, Marcus Schultz.

Hỗ trợ ra quyết định trong điều trị bệnh lao màng não

Chúng tôi đang phát triển một công cụ hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, sử dụng phương pháp học sâu để dự đoán những bệnh nhân có khả năng đáp ứng với điều trị lao màng não.

Chỉ đạo: Guy ThwaitesMarc Modat

Tiến độ công việc

Ngày 24 tháng 8 năm 2020

Các nhà khoa học dữ liệu và thống kê sinh học đang sử dụng các dữ liệu đã được thu thập từ bệnh nhân sốt xuất huyết và uốn ván để tạo ra các mô hình dự đoán bệnh nhân nào sẽ diễn tiến nặng hơn. Mục đích của chúng tôi là cho phép các bác sĩ lâm sàng dự đoán những bệnh nhân có khả năng diễn tiến xấu ngay khi họ nhập viện, để các bác sĩ theo dõi chặt chẽ hơn những bệnh nhân này hoặc can thiệp bằng các phương pháp điều trị cụ thể. Một nhóm các nhà khoa học xã hội đang làm việc với các bác sĩ và điều dưỡng để tìm hiểu cách các hệ thống hỗ trợ này sẽ được ứng dụng tốt nhất trong thực tế.