Khả năng chi trả

Các chuyên gia nhóm kinh tế y tế của chúng tôi đang nghiên cứu về các chi phí hiện tại của việc chăm sóc bệnh nặng ở khoa Hồi sức tích cực (ICU) ở Việt Nam và tính toán hiệu quả chi phí của các thiết bị và công cụ mà dự án VITAL phát triển.

Chỉ đạo: Hugo Turner, Trịnh Mạnh Hùng

Chi phí chăm sóc bệnh nhân nặng ở khoa ICU đang tăng nhanh ở Việt Nam, nhưng số liệu về chi phí còn rất hạn chế. Chúng tôi đang nghiên cứu chi phí hiện tại của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tại khoa ICU ở Việt Nam. Chúng tôi không chỉ tính đến chi phí của hệ thống y tế mà còn tính đến chi phí của bệnh nhân; bao gồm chi phí tự bỏ ra và chi phí lao động (giá trị của lao động bị tổn thất do ốm đau, điều trị hoặc chết sớm). Các chi phí sẽ được thu thập dựa trên hệ thống thanh toán điện tử của bệnh viện và phỏng vấn nhân viên bệnh viện và bệnh nhân.

Chúng tôi cũng sẽ ước tính chi phí chăm sóc ở ICU khi sử dụng các thiết bị mới này, bao gồm chi phí của thiết bị và chi phí bảo trì. Bằng cách so sánh những chi phí này với chi phí chăm sóc ICU hiện tại, chúng tôi sẽ có thể đánh giá xem việc sử dụng các thiết bị mới này có tiết kiệm chi phí hay không.

Tiến độ công việc

Ngày 24 tháng 8 năm 2020

Chúng tôi hiện đang tập trung vào nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết, uốn ván và nhiễm trùng huyết, với ba nghiên cứu phụ:

1: Đo lường chi phí y tế trực tiếp mà bệnh nhân phải chịu trong thời gian nằm điều trị tại khoa ICU. Nghiên cứu phụ này sẽ sử dụng dữ liệu hồi cứu của các nghiên cứu trước đó.

2: Đo lường chi phí y tế gián tiếp, bao gồm chi phí ăn và ở mà bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân phải chịu trong thời gian bệnh nhân nằm điều trị ở ICU.

3: Đo lường thu nhập bị tổn thất của cả bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân trong thời gian bệnh nhân điều trị ở ICU.