SỨ MỆNHMỤC TIÊU

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện chăm sóc bệnh nhân nặng bằng các công nghệ mới

MỤC TIÊU

Mục tiêu của chúng tôi là làm giảm tỷ lệ thương tật và tỷ lệ tử vong của các bệnh truyền nhiễm ở Châu Á bằng cách sử dụng công nghệ và cách tiếp cận lâm sàng mới để cải thiện việc điều trị bệnh nhân nặng

“Đổi mới trong chăm sóc tích cực”

Chiến lược Đổi mới của Wellcome Trust

Nhóm Đổi mới của tổ chức Wellcome Trust hỗ trợ các dự án nghiên cứu ứng dụng để nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi xây dựng các đề án tài trợ trọng tâm được gọi là “Chương trình chiến lược” tập trung vào việc giải quyết các thách thức trong y tế. Mặc dù mỗi dự án có thể hoạt động độc lập, chúng tôi làm việc cùng với các đối tác được liên kết và chủ động quản lý các dự án tài trợ để xác định các kết quả hiệp lực giữa các dự án và tạo nền tảng cho sự hợp tác. Chúng tôi tin rằng bằng cách làm việc cùng nhau chúng tôi có thể nhanh chóng nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Chiến lược “Đổi mới để nâng cao chất lượng y tế ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMIC)” tập trung vào các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm điều trị ở các hệ thống y tế. Chiến lược của chúng tôi có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, cải thiện phương pháp chẩn đoán và điều trị sốt cấp tính bởi các nhân viên y tế ở bệnh viện hoặc phòng khám cộng đồng. Thứ hai, cải thiện cách chăm sóc hồi sức tích cực cho các bệnh nhân mắc bệnh lý nghiêm trọng nhất ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Chúng tôi không muốn sao chép và áp dụng mô hình sử dụng nhiều thiết bị đắt tiền của các quốc gia có thu nhập cao trong việc chăm sóc hồi sức tích cực, chúng tôi muốn xác định các giải pháp phù hợp với bối cảnh của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Để nâng cao chất lượng y tế, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu các thiết bị có thể giúp xác định bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt và cải thiện chất lượng chăm sóc hồi sức tích cực cho những bệnh nhân này.

Dự án VITAL phù hợp với cả hai mục tiêu của chiến lược chăm sóc hồi sức tích cực của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên dự án đang phát triển và thử nghiệm các thiết bị đeo được để xác định những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, sử dụng dữ liệu từ các bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm khác nhau để giúp hỗ trợ ra quyết định lâm sàng chăm sóc hồi sức tích cực trong bối cảnh các khoa Hồi sức tích cực (ICU) ở Việt Nam. Dự án cũng đang phát triển và thử nghiệm một thiết bị mới để hỗ trợ phục hồi chức năng ở ICU. Các thành viên của dự án VITAL cam kết dự án này sẽ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Chính vì vậy, một phần quan trọng khác của dự án là nghiên cứu triển khai và phân tích kinh tế y tế, cũng như tích hợp với các hoạt động của “Chương trình chiến lược” khác ở Đông Nam Á để cho phép phát triển dự án xa hơn và mở rộng quy mô ứng dụng các thiết bị được nghiên cứu thành công.