Các lớp Máy thở cơ bản của Chương trình Đào tạo hồi sức tích cực được tài trợ bởi quỹ Dragon Capital
20.08.2022

Các lớp Máy thở cơ bản của Chương trình Đào tạo hồi sức tích cực được tài trợ bởi quỹ Dragon Capital

Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc nâng cao năng lực và chất lượng hồi sức tích cực trong hệ thống y tế để chuẩn bị tốt và phản ứng nhanh với các đại dịch trên toàn thế giới. Nhu cầu này đặc biệt cấp thiết ở các quốc gia có nguồn lực thấp như Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các Khoa Hồi sức Tích cực (HSTC) thiếu nhân lực và thiết bị, thiếu giường bệnh, và số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng chăm sóc của hệ thống y tế. Để đối phó với các đại dịch trong tương lai, một giải pháp mang tính tích hợp và hợp tác, tập trung vào việc giáo dục, phát triển mạng lưới chuyên gia và nâng cao kinh nghiệm lâm sàng cho đội ngũ nhân viên y tế địa phương cần được thực hiện.

Thấu hiểu được bối cảnh địa phương và nhu cầu này, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Dragon Capital Group đã công bố chương trình hợp tác kéo dài hai năm 2022-2024 nhằm hỗ trợ các nhân viên của khoa Hồi sức tích cực tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu chất lượng cao, và thắt chặt mối liên kết giữa các đơn vị hồi sức tích tực ở Việt Nam và các đối tác quốc tế. Là một phần của chương trình đào tạo này, OUCRU đã phối hợp với Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo yêu cầu của Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh tổ chức các lớp tập huấn máy thở cơ bản cho bác sĩ và điều dưỡng. Đối tượng tham gia khóa tập huấn này là các bác sĩ và điều dưỡng hiện đang công tác tại khoa hồi sức tích cực và khoa cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Các bác sĩ và điều dưỡng tham dự khóa tập huấn đầy đủ và đạt kết quả thi cuối khóa sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục của Đại học Y dược TP HCM.

Lớp Máy thở cơ bản đầu tiên cho bác sĩ tại UMP vào ngày 18-20 tháng 5 năm 2022

Lớp Máy thở cơ bản thứ 2 cho bác sĩ tại UMP vào ngày 1-3 tháng 5 năm 2022

Lớp Máy thở cơ bản cho điều dưỡng ại UMP vào ngày 15-17 tháng 6 năm 2022

Lớp Máy thở cơ bản cho các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới vào ngày 17-19 tháng 8 năm 2022