Họp dự án Hồi sức tích cực Châu Á ở Việt Nam
31.05.2022

Họp dự án Hồi sức tích cực Châu Á ở Việt Nam

Đội ngũ dự án VITAL thuộc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp với Đơn vị nghiên cứu y học nhiệt đới Đại học Oxford- Mahidol (MORU) thiết lập mạng lưới Hồi sức tích cực Châu Á (CCA) ở Việt Nam từ đầu năm 2020 với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân nặng tại khoa hồi sức cấp cứu thông qua việc sử dụng bộ cơ sở dữ liệu điện tử, đánh giá chất lượng chăm sóc thường quy, và cải tiến chất lượng chăm sóc bằng cách triển khai nghiên cứu khoa học. Các đơn vị đã tham gia vào mạng lưới CCA ở Việt Nam bao gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM, Bệnh viên đa khoa Đồng Tháp. Mạng lưới CCA Việt Nam đã tổ chức buổi họp thường niên vào ngày 24-26 tháng 5 năm 2022 tại Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu, quy tụ tất cả các đơn vị tham gia vào dự án CCA ở Việt Nam để chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong việc thu thập dữ liệu và bảo mật số liệu, thảo luận cách thức thực hiện cải thiện chất lượng ở các khoa Hồi sức tích cực cũng như lên kế hoạch để thực hiện dự án trong những năm tiếp theo. Buổi họp đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều ý tưởng nghiên cứu mới được đưa ra và thắt chặt mối hệ hợp tác giữa các bệnh viện để có thể hình thành nhiều dự án hợp tác giữa các đơn vị trong tương lai.