Buổi họp nội bộ dự án VITAL tại OUCRU ngày 24 tháng 8 năm 2020
27.08.2020

Buổi họp nội bộ dự án VITAL tại OUCRU ngày 24 tháng 8 năm 2020

VITAL là một dự án đa ngành quy tụ các bác sĩ lâm sàng, kỹ sư y sinh, nhà vật lý trị liệu, các nhà khoa học xã hội và máy tính nhằm sử dụng các phương pháp tiếp cận mới để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân nặng. Để đảm bảo thành công của dự án, OUCRU đã thành lập một đội ngũ dự án đổi mới bao gồm các thành viên với các chuyên môn khác nhau của nhóm Bệnh nhiễm trùng mới nổi, nhóm Sốt xuất huyết, nhóm Thống kê sinh học, Nhóm thử nghiệm lâm sàng, nhóm Công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu, nhóm khoa học xã hội và kinh tế y tế, với mục đích hỗ trợ lẫn nhau và vượt qua thách thức của dự án này. Cuộc họp nội bộ của dự án được tổ chức tại OUCRU 3 tháng một lần để cập nhật cho từng thành viên dự án về tiến độ của các nghiên cứu, trao đổi và thảo luận ý kiến, giải quyết những khó khăn và điều hành dự án hiệu quả và đúng tiến độ.

Các thành viên của đội ngũ dự án họp tại phòng 307, OUCRU

Các thành viên của đội ngũ dự án họp tại phòng 307, OUCRU