Chào đón 3 bác sĩ mới gia nhập nhóm siêu âm của dự án VITAL
07.09.2020

Chào đón 3 bác sĩ mới gia nhập nhóm siêu âm của dự án VITAL

Tất cả các thành viên của dự án VITAL rất vui mừng chào đón 3 bác sĩ đang làm việc tại Khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (HTD) tham gia vào nhóm siêu âm của dự án VITAL. Nhóm này sẽ thực hiện siêu âm tim, phổi, cơ và mắt để cung cấp dữ liệu cho việc phát triển các công cụ hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.