Cách thức mới để cải thiện chăm sóc sức khoẻ ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp
12.10.2020

Cách thức mới để cải thiện chăm sóc sức khoẻ ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp

Theo một nghiên cứu mới từ Đại học RMIT, Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) cùng các công nghệ mới nổi khác như khám bệnh trực tuyến, có thể hỗ trợ việc cung cấp y tế chất lượng cao toàn diện cho bệnh nhân nặng ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp (LMIC)

Báo cáo nghiên cứu giữa Đại học RMIT và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại TP. Hồ Chí Minh với tiêu đề “Công nghệ mới cải thiện y tế ở các quốc gia thu nhập trung bình thấp: sự kiện vệ tinh của chương trình Grand Challenges toàn cầu, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 17-19/9/2020” thuật lại kết quả của sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Kỹ thuật thượng đỉnh của Grand Challenges toàn cầu tại TP. Hồ Chí Minh.