Dự án đổi mới trong chăm sóc tích cực: Buổi họp thường niên đầu năm 2020 tại OUCRU
20.08.2020

Dự án đổi mới trong chăm sóc tích cực: Buổi họp thường niên đầu năm 2020 tại OUCRU

Buổi họp thường niên của dự án VITAL đã được tổ chức tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày, ngày 9 và ngày 10 tháng 1 năm 2020. Các thành viên dự án ở Việt Nam và quốc tế đã tập hợp lại để báo cáo tiến độ các nghiên cứu của dự án trong ngày họp đầu tiên, lên kế hoạch triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án trong ngày họp thứ thứ 2, với sự hỗ trợ của các đơn vị hợp tác và ban cố vấn. Dự án rất vinh dự được chào đón cố vấn chuyên môn của dự án, Giáo sư Hugh Montgomery từ University College London (UCL), đến thăm Việt Nam lần đầu tiên, và hai cố vấn của tổ chức Wellcome Trust, Giáo sư Liam Marnane và Tiến sĩ Heather Duncan. Tất cả các thành viên dự án đã đồng ý thông qua trong cuộc họp chọn VITAL là tên chính thức của dự án này. VITAL là chữ viết tắt của Vietnam ICU Translational Applications Laboratory – Dự án ứng dụng công nghệ tại khoa hồi sức tích cực ở Việt Nam.

Các thành viên dự án tại OUCRU

 

Đội ngũ nhân viên dự án và ban cố vấn đi thăm khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

 

Đội ngũ nhân viên dự án và ban cố vấn đi thăm khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc trẻ em của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới