Sự kiện Ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong nâng cao chất lượng y tế tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp
26.06.2020

Sự kiện Ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong nâng cao chất lượng y tế tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp

Vào ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2019, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã tổ chức sự kiện “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong nâng cao chất lượng y tế tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Sự kiện này là một phần trong chương trình hội nghị “Thách thức toàn cầu được tổ chức dưới sự hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (HTD), Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU)Học viện Kỹ thuật Hoàng gia, Vương quốc Anh (RAE). Đại biểu tham gia bao gồm các kỹ sư y sinh, các nhà khoa học máy tính và các bác sĩ tại Việt Nam, châu Á và châu Âu. Chương trình hội nghị bao gồm trao đổi tương tác, thảo luận nhóm và trình bày bài giảng về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Học máy (Machine Learning), những thách thức hiện tại trong việc chăm sóc bệnh nhân nặng ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp cũng như các giải pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức này. Sự kiện này là một cơ hội tốt để kết nối hệ thống y tế và kỹ thuật y sinh trong nước, trong khu vực và quốc tế nhằm xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác. Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho các dự án hợp tác mới giữa các bác sĩ và kỹ sư trong khu vực và đặt nền tảng cho việc hợp tác lâu dài hơn trong tương lai.