Trường Imperial College London tổ chức hội thảo vào tháng 9 năm 2019
04.06.2020

Trường Imperial College London tổ chức hội thảo vào tháng 9 năm 2019

Trường Imperial College London tổ chức một buổi hội thảo vào tháng 9 năm 2019. Mục tiêu quan trọng của buổi hội thảo này là quy tụ tất cả các kỹ sư của các trường đại học và viện nghiên cứu để trình bày các ý tưởng mới và các công nghệ tiên tiến để giải quyết các thách thức hiện tại trong lĩnh vực y tế.