Khởi động dự án Đổi mới trong chăm sóc tích cực
19.05.2020

Khởi động dự án Đổi mới trong chăm sóc tích cực

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2019, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã tổ chức buổi họp khởi động cho dự án Những đổi mới trong Kỹ thuật Y sinh và Khoa học máy tính nhằm cải thiện việc điều trị bệnh nhân Hồi sức tích cực tại những nơi có nguồn lực hạn chế. Đây là một dự án đa ngành, được tổ chức Wellcome Trust tài trợ trong chiến lược Đổi mới để nâng cao chất lượng y tế, nhằm mục đích cải thiện chăm sóc bệnh nhân nặng ở các quốc gia có nguồn thu nhập thấp và trung bình. Tất cả các đơn vị tham gia dự án đã quy tụ tại OUCRU để trình bày tổng quan về dự án, các nghiên cứu trong dự án, chia sẻ ý tưởng và tầm nhìn của mỗi bên về dự án.

Đội ngũ dự án chụp hình tại khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới